top of page
מכתב תודה

"רציתי להודות מעומק ליבי על השירות מיעל גוטמן וורוניקה
הגענו לאחר שרק בגיל 15 אבחנו את הבת שלנו עם לקות ראייה על רקע קורטיקאלי.
ניסיתם בכל דרך להשלים את הפער ולמצוא איזה אביזרים ומשקפיי שמש יכולים לעזור ולקדם את ביתי.
הייתם נחמדים וסבלנים ואני מאוד מודה לכם".

bottom of page