top of page
ידלים עם לקות ראייה

 

  • בדיקות ראייה והתאמת משקפיים

  • התאמת עזרי ראייה 

  • הפנייה לגורמי שיקום בקהילה

  • הפנייה למשרד החינוך, מילוי טופס בקשה לקבלת התאמות

  • ייעוץ בנוגע לסינוור ותאורה.

  • המלצות והתאמות של מסכים ומחשבים ללקות הראייה.

בדיקות ראייה מורכבות לילדים עם לקות ראייה

צוות האופטומטריסטיות במבט מיומן בבדיקות ראייה מורכבות של ילדים עם לקות ראייה.

שנות ניסיון רבות במרכז הרפואי הדסה ,במכון מיכאלסון ובקופות החולים בבדיקות של ילדים עם לקות ראייה.

חברות בסגל האקדמי במכללת הדסה בהדרכת סטודנטים בבדיקות ילדים.

אנו מאמינות כי בדיקה אופטומטרית המותאמת בציוד,בזמן הבדיקה ובגישה סבלנית מאפשרת לילד עם לקות ראייה לממש את תפקודי הראייה שלו.

bottom of page