top of page
ידלים עם לקות ראייה

 

  • בדיקות ראייה והתאמת משקפיים

  • התאמת עזרי ראייה 

  • הפנייה לגורמי שיקום בקהילה

  • הפנייה למשרד החינוך להתאמות ללקות הראייה.

  • ייעוץ בנוגע לסינוור ותאורה.

  • התייחסות להתאמות של מסכים ללקות הראייה.

בדיקות ראייה מורכבות לילדים עם לקות ראייה

מבט משמש כמרכז שיקום ראייה מטעם משרד הרווחה.
במרכז ניתן לקבל מענה של צוות רב מקצועי לשיפור תיפקודי הראייה של ילדים המתמודדים עם לקות בראייה:

  • בדיקת אופטומטריה- במהלכה מותאמים עזרי ראייה שונים עם הכוונה לגיל ולצרכים של הילד. 

  • עובדת סוציאלית- טיפול וליווי הילד ומשפחתו בהתייחסות ללקות הראייה והשלכותיה.

  • מורת שיקום ראייה-הדרכת הילד ומשפחתו בגירוי ושימוש בראייה הקיימת,התאמת הסביבה ופיתוח עצמאות.

חשוב לדעת שצוות האופטומטריסטיות במבט מיומן בבדיקות ראייה מורכבות של ילדים עם לקות ראייה.

יש להן שנות ניסיון רבות במרכז הרפואי הדסה ,במכון מיכאלסון ובקופות החולים בבדיקות של ילדים עם לקות ראייה.

חברות בסגל האקדמי במכללת הדסה בהדרכת סטודנטים בבדיקות ילדים.

אנו מאמינות כי בדיקה אופטומטרית המותאמת בציוד,בזמן הבדיקה ובגישה סבלנית מאפשרת לילד עם לקות ראייה לממש את תפקודי הראייה שלו.

bottom of page