מרכז מבט שם לו כמטרה לתת בקהילה מענה קליני כולל ומכבד של שרותי אופטומטריה עם התייחסות שיקומית לאדם עם לקות הראייה.

כחלק ממטרה זו מרכז מבט יוצא בפרוייקט: "מבט טוב". הפרוייקט מאפשר הנגשת שירותי אופטומטריה ושיקום ראייהבמחיר מסובסד.

פרוייקט "מבט טוב" נעשה בשיתוף העיריות והמועצות המקומיות באזור.