top of page

ניסטגמוס - infantile congenital nystagmus  היא תופעה המתחילה בשבועות הראשונים לחיים בה יש תנועות עיניים לא רצוניות המתבטאת בריצוד. תנועת הריצוד יכולה להיות אופקית( הצורה השכיחה) או אנכית וסיבובית.

ניסטגמוס יכול להופיע  מכמה סיבות:

1. כמשני למחלת עיניים אחרת.

2. כתוצאה מתופעה נוירולוגית.

3. אידיאופטי- ללא קשר למחלה ראשונית שידועה.

לשם אבחנה יש צורך בבדיקת עיניים מקיפה ובבדיקת הדמיה בכדי לקבוע האם קיימת מחלה עינית נוספת וכדי לשלול גורם נוירולוגי.

הסימפטומים והשלכותיהם התפקודיות:

 • ראייה ירודה-כתוצאה מהריצוד יש קושי בהתמקדות במטרה לאורך זמן לכן, חדות הראייה נפגעת. 

      ראייה ירודה תגרום לקושי בזיהוי פרטים למרחק ולקרוב.

      יש לציין שחומרת הליקוי בראייה משתנה מאדם לאדם.

      הטווח של לקות הראייה באנשים עם ניסטגמוס  יכול להיות רחב מאוד ותלוי בכמות הניסטגמוס ועוצמתו.

 • הטיית ראש- בניסטגמוס שכיח שתיוצר נקודת ה- Null point: כיוון מבט עיניים בה הניסטגמוס פוחת וחדות הראייה טובה יותר.

      מטופל עם ניסטגמוס יעדיף להשתמש בכיוון מבט זה היות והראייה בה יותר טובה.

      במידה וכיוון המבט של ה- Null point  אינה במבט ישר תתכן ותיווצר הטיית ראש משמעותית.                           

      הטיית ראש משמעותית יכולה לגרום לבעיות ביציבה ובעמוד השדרה.

 • פזילה וליקוי בתשבורת (רפרקציה) - שכיחים יותר בקרב מטופלים עם ניסטגמוס לכן, יש לאבחן את הפזילה והליקוי התשבורת

 • המוקדם ככל האפשר בכדי לטפל בכך ולמנוע היווצרות עין עצלה בנוסף לניסטגמוס

 •  

טיפול:

 • כיום ישנם פתרונות כירורגים המערבים את שרירי העיניים המאפשרים הפחתת בעצמת הריצוד ובכך מאפשרים שיפור הראייה. עדיין לא קיים טיפול המפחית לחלוטין את תנועת הריצוד.

המלצות וטיפול אופטומטרי:

 • התאמת משקפיים על ידי אופטומטריסטית המתמחה בבדיקות של אנשים עם ניסטגמוס על מנת  לתקן את הלקוי בתשבורת.

 • התאמת עזרי ראייה על ידי אופטומטריסטית המתמחה בראייה ירודה, עזרי הראייה מיועדים למרחק ולקרוב על פי חומרת הפגיעה בראייה.

 • עדשות מגע- הוכח שעדשות מגע יכולות לשפר את הראייה בחלק ממקרים בהם מופיע ניסטגמוס.

      כמובן יש לשקול בכובד ראש את התאמת עדשות המגע בכדי למנוע סיבוכים אפשריים מהרכבה לא נכונה.

ניסטגמוס

מקורות

 • Able(2006) Infantile nystagmus: current concepts in diagnosis and management. Volume 89, Issue 2 March 2006 Pages 57–65

 • Hertle  et al M. Eye muscle surgery for infantile nystagmus syndrome in the first two years of life. Clinical Ophthalmology, Dove Press. 2009:3;615-624.

 • V Biousse et al,(2004),The use of contact lenses to treat visually symptomatic congenital nystagmus,Journal of Neurology, Neurosurgery an psychiatry

 

מבט משמש כמרכז שיקום ראייה מטעם משרד הרווחה. במרכז ניתן לקבל מענה של צוות רב מקצועי לשיפור תיפקודי הראייה של האדם המתמודד עם לקות בראייה כתוצאה מניסטגמוס

bottom of page