top of page
בדיקת ראייה מותאמת לאנשים עם מוגבלות
פרוייקט מבט טוב

לאנשים עם מוגבלות נדרשת בדיקה ארוכה יותר, מעורבות צוות רב מקצועי המטפל באוכלוסייה זו וצרכיה. במבט קיים צוות מנוסה בבדיקת ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות מורכבות אשר אינם מסוגלים לשתף פעולה בבדיקות הרגילות.

הבדיקה נעשית בסבלנות ורגישות על ידי בדיקות אובייקטיביות המאפשרות לקבוע את היכולת הראייתית של האדם עם המוגבלות. הבדיקה יכולה לקבוע יכולת תיפקודית והאם ישנו צורך במשקפיים, כל זאת על מנת לאפשר שיפור באיכות חייהם ולמנוע התפתחות לקויות ראייה נוספות באותם אנשים עם המוגבלות שאינם מסוגלים להסביר את עצמם.

 

במבט מאמינים כי טיפול מותאם לאנשים עם מוגבלות יכול להביא לשיפור בתיפקודי הראייה.

טיפול מותאם יכול לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם.

מבט שותף לקידום המודעות לחשיבות בדיקות מותאמות לאנשים עם מוגבלות בקהילה ומקיים מערך

טיפול מכבד, המותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות אשר כולל:

  • נגישות פיזית.

  • זמן בדיקה מותאם​ וסבלני.

  • צוות אופטומטריסטיות מקצועי בעל ניסיון בבדיקות בתחום הראייה באנשים מוגבלות​. 

  • טיפול רציף עם ממשק מיטבי בין המרפאה, המשפחה והמסגרת המטפלת בקהילה.

במסגרת פרוייקט מבט טוב, ניתן לבצע את  הבדיקות במעון בו נמצא האדם.
הצוות המקצועי של מרכז מבט, יגיע עם ציוד בדיקה מותאם למקום בו שוהה האדם עם המוגבלות.

בדיקה מותאמת למוגבלות
bottom of page