top of page

מאמרים ופירסומים

הטיפול הכולל שניתן במבט, הנו טיפול קליני באיכות הגבוהה ביותר המעודכן במחקרים ופרסומים מהעולם.
הצוות במבט שותף במחקר ומאמין כי יש הכרח לקדם את תחום המחקר על מנת לאפשר לאנשים עם מגבלה תפקודית, ראייתית לשמר את איכות ראייתם וחייהם. 

להלן מאמרים שצוות מבט שותף בכתיבתם:

bottom of page