top of page

 חזון מרכז מבט


מבט הוקם על מנת לתת מענה רב מקצועי בתחום האופטומטריה ורפואת עיניים תוך שמירה על איכות קלינית גבוהה ביותר עם שירות וזמינות בקהילה.
המרכז הוקם על ידי ורוניקה צור ויעל גוטמן- אופטומטריסטיות קליניות בעלות ניסיון של שנים רבות בשיתופי פעולה עם צוותים רב מקצועיים בתחום רפואת העיניים והאופטומטריה. שתיהן מנוסות בבדיקות ראייה מורכבות לאנשים עם לקויות ראייה.
מתוך רצון להביא את השירות הרב מקצועי בתחום העיניים לקהילה הן הקימו את מרכז מבט. הן מאמינות כי טיפול כולל רב ציוותי בתחום אופטומטריה ורפואת עיניים במקום אחד מאפשר למטופל שירות מקסימאלי,תוך שמירה על בריאות עיניו ואיכות הראיה שלו.
 
מרכז מבט מהווה המרכז של מחוז ירושלים והסביבה, לשיקום והכוונה לאוכלוסיות עם ראייה ירודה מטעם משרד הרווחה.תפיסת הטיפול במרכז מבט היא כוללת,תוך התייחסות חדשנית לתחום הטיפול בעיניים ומתן שירות רב מקצועי - החל מרפואת עיניים, אופטומטריה, הדמייה בתחום העיניים, שיקום ראייה והתאמת עזרי ראייה- הכל במקום אחד.

מרכז מבט משתף פעולה עם כל הגורמים התומכים
בשיפור וקידום תחום הראייה בישראל.
קופות החולים הגדולות, משרד הרווחה, משרד החינוך,
מועצות ועיריות בירושלים והסביבה.

מבט לוגו בתוך פאזל
bottom of page