top of page
- דימות עיניים
מיכשור רפואי אבחנתי
מכשיר OCT
בדיקות דימות עיניים נעשות על ידי מיכשור רפואי מתקדם ונועדו לאבחן ולעקוב אחרי מחלות עיניים.
בדיקות דימות עיניים כגון: שדה ראייה או OCT  מאפשרות להחליט על הטיפול המתאים ביותר.
ברפואה מתקדמת יש הכרח בשילוב בדיקות הדימות על מנת לאפשר למטופל את שירות המקצועי ביותר.

על מנת לאפשר שירות מקצועי ויעיל תוך מתן כבוד לזמן ההמתנה של הנבדק, ניתן לתאם בקלות, בדיקה משולבת של שדה ראייה וOCT באותו הזמן.
ניתן לקבל את השירות במסגרת כל  קופות החולים עם הבאת טופס 17 (התחייבות).

 
טופוגרפיה
מכשיר שדה ראייה
bottom of page