top of page

ראייה ירודה היא לקות בראייה שאינה ניתנת לתיקון מלא על ידי משקפיים רגילים או טיפול רפואי.
לאנשים אם ראייה ירודה יתכנו קשיים בתיפקודי היום יום לדוגמא: קריאה, צפייה בטלויזיה והתמצאות במרחב בביטחון.
ניתן לאפשר לאנשים עם ראייה ירודה לשמר את איכות חייהם תוך שמירה על
תיפקוד עצמאי בעזרת עזרי ראייה.
 
במבט, קיים צוות; מנוסה בבדיקות אופטומטריה בילדים ובמבוגרים עם לקות ראייה.

מבט משמש כמרכז שיקום ראייה מטעם משרד הרווחה. במרכז ניתן לקבל מענה של צוות רב מקצועי לשיפור תיפקודי הראייה של מבוגרים וילדים המתמודדים עם לקות בראייה. במהלך הבדיקה מותאמים משקפיים ועזרי ראייה שונים בדומה ל- מגדלות, טלסקופים, עזרים אלקטרונים,טמ"ס והתאמות למחשב.עזרי הראייה מתואמים על פי חומרת לקות הראייה והצרכים התיפקודיים של האדם. במהלך הבדיקה ישנה התייחסות להתאמת תאורה בבית ללקות הראייה וסינוור.
 

 

מגדלת
bottom of page