top of page
מגדלת

ראייה ירודה היא לקות בראייה שאינה ניתנת לתיקון מלא על ידי משקפיים רגילים או טיפול רפואי.

לאנשים אם ראייה ירודה יתכנו קשיים בתיפקודי היום יום כמו: קריאה, צפייה בטלויזיה והתמצאות במרחב בביטחון.

ניתן לאפשר לאנשים עם ראייה ירודה לשמר את איכות חייהם תוך שמירה על

תיפקוד עצמאי בעזרת עזרי ראייה.

 

במבט, יש צוות; מנוסה בבדיקות אופטומטריה בילדים ובמבוגרים עם לקות ראייה.

 

במבט, ניתן לעבור בדיקת עיניים מקיפה להתאמת משקפיים ועזרי ראייה בדומה ל: מגדלות, טלסקופים, עזרים אלקטרוניים, טמ"ס והתאמות למחשב.כמו כן,ניתן לקבל הדרכה בנוגע להתאמת התאורה בבית ביחס ללקות הראייה.

bottom of page