top of page

טמ"ס

.טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור), הינו מסך אלקטרוני המיועד לקריאה

.הטמ"ס מאפשר לאדם לשנות את ההגדלה ואת צבע האותיות

.הטמ"ס נראה כמו מחשב אך הוא אינו מחשב

.ההפעלה שלו מאוד פשוטה על ידי לחיצה על כפתורים

 קיימים שני סוגים של טמסי"ם

  •  טמ"ס נייח- מכשיר גדול, המונח על שולחן ונראה כמו מחשב עם מסך גדול. בטמ"ס הנייח ניתן להגיע להגדלות עצומות ובכך לאפשר גם לאדם עם לקות ראייה חמורה

        להמשיך ולקרוא.

  • טמ"ס נייד-מכשיר קטן, המורכב ממסך שמונח ישירות על הטקסט אותו רוצים לקרוא. הטמ"ס הנייד קטן ולכן יכול לאפשר נשיאה שלו בקלות בתיק ולאפשר לאדם עם לקות ראייה לקרוא במקומות שונים.

במהלך הבדיקה להתאמת עזרי ראייה, צוות האופטומטריסטיות במבט מתאימות את המכשיר ואת ההגדלה לחומרת לקות הראייה, כל זאת על מנת לאפשר לאדם עם לקות ראייה להמשיך ולקרוא בנוחות.

טמ"ס נייד

באישור מכון צומת לשימוש בשבת

bottom of page