top of page

בדיקת שדה ראיה

בדיקת שדה ראייה מאפשרת מיפוי של שדה הראייה  ולזהות אובדן ראייה היקפית.
מטרת הבדיקה היא אבחון ומעקב של מחלות עיניים ומוח העלולות לפגוע בשדה הראייה.

במהלך הבדיקה, המתבצעת בחדר עם תאורה עמומה, יושב הנבדק מול מכשיר אשר מופיעות בו נורות קטנות המהבהבות לסירוגין. על הנבדק ללחוץ על כפתור בכל פעם שהוא רואה נורית מהבהבת.
בסוף הבדיקה מתקבלת מפה מפורטת של כל הנקודות שהוקרנו, אלו שנראו ואלו שלא.

הבדיקה אינה פולשנית, אינה כואבת ולא דרושה הרחבת אישונים.
במהלך הבדיקה יש להיות עם תיקון משקפיים לקרוב ולכן יש להביא משקפי מולטיפוקל/ קריאה/  עדשות מגע, במידה ויש.

מכשיר שדה הראייה במבט הוא מתקדם ביותר, מסוג  Humphrey, של חברת ZEISS 
ניתן לבצע מגוון של בדיקות שדה ראייה שונות על פי צורך ספציפי, לדוגמא-
איסטרמן (Esterman) 120- על פי דרישת המרב"ד

ניתן לקבל את השירות במסגרת  קופת חולים כללית, מאוחדת ולאומית, עם הבאת טופס 17(התחייבות) 
bottom of page