top of page
משקפי שמש

משקפי שמש ופילטרים

משקפי פילטר למניעת סינוור

.משקפי שמש המיועדים להרכבה מעל משקפי הראייה למרחק

.קיימים בגדלים ובצבעים שונים

אנשים רבים עם מחלות עיניים מרגישים סינוור בתנאי תאורה חזקים.

הגנה על העין חשובה  במיוחד לאנשים אלה.

ההגנה מהסינוור חשובה לבריאות העין ולשיפור בתיפקודי ראייה בתנאי סינוור.

משקפי שמש המיועדים להרכבה מעל משקפי המרחק מאפשרים:

  • הגנה מסינוור מכל צדי המסגרת.

  • חוסכים את הצורך בהזמנת משקפי ראיה ושמש יחד שהינה  עדשה יקרה יותר.

  • מאפשרים החלפה של המרשם ללא צורך בהחלפת משקפי השמש.

bottom of page