top of page

מגדלות

מגדלות מאפשרות לשפר את הראייה לקריאה כאשר משקפים סטנדרטיים לא  מאפשרים זאת

  • קיימות עוצמות שונות למגדלות. התאמת העוצמה נעשית במהלך הבדיקה להתאמת עזרי ראיה. המתאמה נכונה תאפשר לאדם להגיע לראייה תיפקודית טובה יותר בזמן הקריאה.

  • קיימים סוגים שונים של מגדלות. התאמת סוג המגדלת נעשית בזמן הבדיקה תוך התייחסות לצרכים הראייתיים של האדם הנבדק.

    • מגדלות ידניות- מוחזקות במרחק מהדף. 

    • מגדלות עומדות- מוחזקות בצמוד לדף .

    • מגדלות עם ובלי תאורה .

מהלך הבדיקה להתאמת עזרי ראייה הצוות במבט מתאים סוג המגדלת ואת ההגדלה המתאימה לקות הראייה, כל זאת על מנת לאפשר לאדם עם לקות ראייה להמשיך ולקרוא בנוחות.

  •  

מגדלת עומדת עגולה
מגדלת עומדת

באישור מכון צומת לשימוש  בשבת עם תאורה

bottom of page