top of page

טלסקופים

טלסקופים מאפשרים לשפר את הראייה למרחק כאשר משקפיים סטנדרטיים לא  מאפשרים זאת.

  • הטלסקופים קיימים בהגדלות שונות. התאמת ההגדלה נעשית במהלך הבדיקה להתאמת עזרי ראייה. המתאמה נכונה תאפשר לאדם להגיע לראייה תיפקודית טובה יותר בראייה למרחק.

  • קיימים סוגים שונים של טלסקופים המיועדים לתפקודי ראייה שונים. התאמת סוג הטלסקופ נעשית בזמן הבדיקה תוך התייחסות לצרכים ותפקודי הראייה של האדם הנבדק.

  • הסוגים השונים של טלסקופים:

טלסקופ ידני 

לראייה קצרה, לדוגמא: קריאת שילוט ברחוב 

משקפיים טלסקופיים

לראייה ממושכת,

לדוגמא: צפייה בטלויזיה

טלסקופ קליפ און- המתחבר למשקפיים הרגילים

טלסקופ ידני
משקפיים טלסקופיים
טלסקופ
bottom of page