top of page

מבט-מרכז רפואת עיניים ואופטומטריה, נותן שירותים למבוטחי כל קופות החולים . 
השירות ניתן בקהילה, תוך התייחסות חדשנית לתחום הטיפול בעיניים ומתן שירות רב מקצועי הכולל: רפואת עיניים, אופטומטריה, מיכשור הדמייה,שיקום ראייה ועזרי ראייה- הכל במקום אחד.

02-6644566
לוגו של משרד הרווחה

   מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

  02-6644566
  לוגו מאוחדת
  לוגו מכבי
  לוגו כללית
  לוגו של לאומית
  bottom of page